JAK POMAGAMY W CZASIE PANDEMII COVID-19?

Koncentrujemy si? na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom po to, aby zapewni? wyroby medyczne, ratuj?ce ?ycie pacjentom na ca?ym ?wiecie.

INFORMACJE O FIRMIE

Medtronic rozwija system opieki zdrowotnej na jeszcze wi?cej sposobów, z my?l? o jeszcze wi?kszej liczbie ludzi i w jeszcze wi?kszej liczbie miejsc ni? kiedykolwiek wcze?niej.

SZCZEGó?Y
Lekarz i pacjent

Play Video W??cz wideo - Operacji bariatrycznej

Dzi?ki operacji bariatrycznej Micha? schud? ju? 50 kg.

INNOWACJE DLA PACJENTóW

Zobacz, jak nowoczesne technologie poprawiaj? komfort ?ycia pacjentów.

SPRAWD? JAK WYLECZY? ?YLAKI I OWRZODZENIA ?YLNE

ZAPOZNAJ SI? Z OPCJAMI LECZENIA
Rozmowa lekarza z pacjentami

Kariera, która

zmienia ?ycie ludzi

Sprawd? aktualnie dost?pne miejsca pracy na ca?ym ?wiecie.

Znajd? i?zg?o? si?
Medtronic employees having a conversation.