Як Ми Допомага?мо П?д час? Пандем?? COVID-19

Ми зосереджен? на безпец? прац?вник?в, оск?льки ми працю?мо над тим, щоб забезпечити команди охорони здоров’я продукц??ю, необх?дною для порятунку життя та продовження л?кування пац??нт?в у всьому св?т?.

ЗВ?ЛЬН?ТЬСЯ В?Д ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН ТА ТРОФ?ЧНИХ ВЕНОЗНИХ ВИРАЗОК

Д?знатися про вар?анти л?кування
Rozmowa lekarza z pacjentami

#тво?серцетво?здоров'я

Не ?гноруйте симптоми хвороби серця та не звол?кайте з л?куванням, зверн?ться до л?каря та врятуйте сво? життя!

Медицина пост?йно розвива?ться. ? ми також.

Д?знайтеся, як ми домага?мося кращих результат?в для пац??нт?в, в той самий час стримуючи або нав?ть зменшуючи варт?сть.

Подробиц?

Ласкаво просимо до Medtronic Укра?на

Д?знатися б?льше

ДЛЯ ПАЦ??НТ?В ТА РОДИЧ?В

?нформац?я про умови та методи л?кування, а також поради та п?дтримка.

Д?ЗНАТИСЯ Б?ЛЬШЕ

Для медичних прац?вник?в

Засоби та ресурси, що допоможуть вам у л?куванн?.

Д?ЗНАТИСЯ Б?ЛЬШЕ

РОБОТА, ЩО ЗМ?НЮ? ЖИТТЯ

Д?знайтесь, як прац?вники Medtronic зм?нюють св?т на краще.

Д?ЗНАТИСЯ Б?ЛЬШЕ

НАШ Д?ЛОВ? ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГ?ЧНА, ЕКОНОМ?ЧНА ТА СОЦ?АЛЬНА В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЬ

Д?знайтесь, чому компан?я Medtronic прид?ля? цьому таку велику увагу.

Д?ЗНАТИСЯ Б?ЛЬШЕ